Zakres usług:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • rozwody, separacje, alimenty
  • prawo karno – skarbowe
  • sprawy gospodarcze
  • windykacje wierzytelności
  • negocjacje i mediacje
  • sporządzanie umów, opinii, analizy prawne
  • prawo pracy
  • pozwy zbiorowe

O kancelarii

Kancelaria Prawna Michalski & Wspólnicy powstała w 1995 r. z połączenia kancelarii prawnych: Michalski & Syn z siedzibą w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Baczyńska – Gołąb z siedzibą we Wrocławiu.

Kancelaria Prawna Michalski & Wspólnicy prowadzi praktykę w każdej dziedzinie prawa. W ciągu ponad piętnastu lat istnienia zgromadziła olbrzymi zasób wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o działalność w warunkach wolnorynkowych. Pracownicy Kancelarii uczestniczyli w wielu ważnych projektach gospodarczych kraju, zajmując się głównie bankowością, finansami, rynkiem kapitałowym i nieruchomościami. Doradzali też w wielomilionowych inwestycjach w infrastrukturę wojskową (porty morskie, lotniska, bazy paliwowe i in.). Dzięki powiększeniu zespołu o część wrocławską, Kancelaria stała się też ekspertem w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym.

Codziennymi czynnościami pracowników Kancelarii są: reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i negocjacjach, doradztwo prawne i pomoc prawna dla podmiotów prawa publicznego, w tym administracji rządowej i samorządowej. Nadrzędną zasadą, jaką kierują się nasi adwokaci, jest bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej.

Zapraszamy do nas!
mecenas Jerzy Michalski
i wspólnicy:

WARSZAWA
mecenas Jan Szaniawski - adwokat
mecenas Beata Pazura – radca prawny
mecenas Konstanty Szelenbaum – adwokat

WROCŁAW
mecenas Grażyna Baczyńska - adwokat
mecenas Renata Gołąb – adwokat